Regulament


Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 35.000 lei, exclusiv TVA.

Criterii de eligibilitate

6.1. Pentru a fi validate in cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Comunei Paulesti, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să indeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
1. Să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
2. Să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Comunei Paulesti;
3. Să se refere la investiții publice constând în dotări, modernizări, reparații, amenajări urbane ș-a;
4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
5. Să nu necesite cheltuieli majore de funcționare (întreținere, plata unor drepturi de autor, etc) după implementare;
6. Să fie definite cât mai clar;
7. Să nu intre în aria altor programe de finanțare ale Comunei Paulesti, cum sunt finanțările nerambursabile acordate organizațiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, alte finanțări nerambursabile;
8. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
9. Să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament;
10. Să fie propuse doar din partea cetățenilor - persoane fizice.
6.2. Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o comisie constituită in acest sens la nivelul Comunei Paulesti.

Informatii proiect


Descrierea proiectului, argumente, suma estimata...
Fisere permise: jpg, jpeg, png, pdf
In ce categorie se incadreaza proiectul dumenavoastra
Exemplu: Comuna Paulesti, Sat Găgeni, Aleea Soarelui, Nr. 4

Date personale


Numarul de telefon nu va fi afisat public.
Adresa de email nu va fi afisata public.

Meniu